Frihet

Bitcoin Gir Frihet:

Bitcoin gir frihet til individer ved å gi de evnen til å transportere ubegrenset verdi, i lysets hastighet verden over, uten hinder, med å kun huske noen få ord.
Absolutt ingen kan stoppe transaksjonene dine. Noe som gjør bitcoin sensur-motstandig.
Bitcoin gir også friheten til å kunne unnslippe dårlige aktør som devaluerer pengene dine.

Bitcoin er alternativet til CBDC(Sentral bank digital valuta).
Som nødvendigvis leder i samme retning som kinas sosiale kreditt score.