Miljøet

Bitcoin hjelper miljøet:

Natur-miljøet:

De fleste "Grønne" energi kilder er periodiske, slik som vann, sol og vind.
            For at disse kan være profitable må de kunne selge nærme 100% av produksjonen.
            Problemet for disse er at etterspørsel ikke kan følge været 1:1.
            Disse trenger fleksible og konstante kjøpere.
            Proof-of-work mining handler om jakten på energi uten kjøpere.
Menneske-miljøet:
Bitcoin gir det mulig å spare sin kjøpskraft, å utsette fritid og nytelser inn i fremtiden, uten trusselen av manipulasjoner i spare mediet.
Bitcoin lærer lav tidspreferanse som gir mennesket en bedre beslutningsevne ved å tenke lenger frem i tid.
Dette skaper også mindre impulskjøp og konsumerisme.

Bitcoin minsker klasseskille ved kanseleringen av cantillion effekten.
Ved å ha en pengepresse tjener de nærmest pengepressen mest på de nyprintede pengene.
Mens de nederst på den sosio-økonimiske næringskjeden som ikke sitter på noen form for investeringer kun taper ved at de få pengene de har blir devaluert.

Størst av alt så gjør Bitcoin finansieringen av krig ekstremt vanskelig.
Under en hard valuta standard må regjeringen få godkjennelse av folket via økte skatter eller salg av finansielle instrumenter.
Med en myk valuta kan en regjering gradvis devaluere hele folkets lommebok for sin finansiering av krig.