Miljøet

Bitcoin hjelper miljøet:

Natur-miljøet:
Bitcoin gir større insentiv til periodisk energi produksjon.
Bitcoin er en kjøper av all energi 24/7 uavhengig hvor og hvordan den blir skapt. Fornybar energi slik som sol & vind er periodiske energier ettersom disse opererer under spesifikke kondisjoner.
Bitcoin minere kjøper denne energien gledelig hvis markedet ikke verdsetter den nok og dermed forbedrer økonomien til flere nye energi teknologier mer attraktive.

De som utvinner bitcoin gjennom proof-of-work mining leter stadig etter den billigste energien. Den billigste energien finnes på øde steder hvor etterspørselen for energien er liten. Her kommer bitcoin inn og er en kjøper av den overflødige energien. Dette forbedrer økonomien til produsenten og kan vippe avgjørelsen om energi utbedringen er verdt kostnadene eller ikke.
Dette skaper mer energi til alle folk som kan trenge det.

Metan sies å være en av de mest skadelige klimagassene. Ved å brenne metan reduserer man skadeligheten av stoffet. Bitcoin bruker denne energien fra metan hvor enn den befinner seg, i søppelfyllinger, gassfelt, gamle oljebrønner, naturlige sprekker i jordskorpen osv.

Menneske-miljøet:
Bitcoin lærer lav tidspreferanse som gir mennesket en bedre beslutningsevne ved å tenke lenger frem i tid og skaper dermed mindre impulskjøp og konsumerisme.

Bitcoin minsker klasseskille.
Den største driveren av urettferdig klasseskille kommer av cantillion effekten. Ved å ha en pengepresse tjener de nærmest pengepressen mest på de nyprintede pengene. Mens de lengst nederst på den sosio-økonimiske næringskjeden som ikke sitter på noen form for investeringer kun taper ved at de få pengene de har blir devaluert.
Bitcoin minsker makt sentralisering ved å fjerne evnen til å manipulere valutaen og gir dermed mer makt til folket og demokratiet.

Størst av alt så gjør Bitcoin finansieringen av krig ekstremt vanskelig.
Under en forsvarlig valuta standard må regjeringen få godkjennelse av folket via økte skatter eller salg av finansielle instrumenter.
Med uforsvarlig valuta kan en regjering gradvis devaluere hele folkets lommebok for sin finansiering av krig.

Noen Referanser:

Nydig:
 https://nydig.com/bitcoin-net-zero

Square:
https://assets.ctfassets.net/2d5q1td6cyxq/5mRjc9X5LTXFFihIlTt7QK/e7bcba47217b60423a01a357e036105e/BCEI_White_Paper.pdf