Menneskets fremtid

Bitcoin gir Håp:

I Bitcoin sirkler hører man ofte ordtaket "fiks valutaen, fiks verden".
Dette er det en god grunn for.

Bitcoin gir bankmuligheter for rundt 5-billioner folk verden over. Det er kun fåtallet i verden som faktisk har en bank og dermed evnen til å spare og forsvare sine verdier inn i fremtiden.

Med en forsvarlig og hard valuta standard slik som Bitcoin kan ikke dårlige aktører frata folket verdiene deres gjennom devaluering av valutaen, altså inflasjon.

Sparing er en viktig del av økonomien. Uten sparing vil både dårlige og gode tider bli mer ekstreme. Sparing stabiliserer økonomien ved at folk har ett større sikkerhets-nett.
Men hvem vil spare når verdien av sparingen er garantert til å synke?
Sparing lærer folk tålmodighet og lavere tidspreferanse.

"Check Your Financial Priviledge" skrevet av Alex Gladstein fra Human Rights Foundation er en ekstremt god ressurs for det moralske aspektet av bitcoin.Flere eksempler & Referanser:
https://www.hope.com/en