Menneskets fremtid

Bitcoin gir Håp:

I Bitcoin sirkler hører man ofte ordtaket "fiks pengene, fiks verden".
Dette er det en god grunn for.

Bitcoin gir bankmuligheter til alle på hele kloden.
Det er kun en liten andel av verdens befolkning som har en fungerende bank og dermed evnen til å spare og forsvare sine verdier inn i fremtiden.
Med en u-manipulerbar og hard valuta standard slik som Bitcoin kan ikke dårlige aktører frata folket verdiene deres gjennom devaluering av valutaen, altså inflasjon.

Sparing er en viktig del av økonomien. Uten sparing vil både dårlige og gode tider bli mer ekstreme. Sparing stabiliserer økonomien ved at folk har ett større sikkerhets-nett.
Men hvem vil spare når verdien av sparingen er garantert til å synke?
Sparing lærer folk tålmodighet og lavere tidspreferanse.

"Check Your Financial Priviledge" og "Hidden repression" skrevet av Alex Gladstein fra Human Rights Foundation er en ekstremt god ressurs for det moralske aspektet av bitcoin.