Lokalisme

Bitcoin hjelper Lokalmiljøet:

Bitcoin gir muligheten for små bedrifter til å konkurere bedre imot de store kjempene ved å gjøre kostnaden for kapital riktigere. I dag får store bedrifter ekstremt mye bedre lån enn de små som gjør at konkuranse-evnen til mamma & pappa butikken veldig dårlig. Med en mer riktig kostnad for kapital får mamma & pappa butikken en bedre sjanse til å konkurere i form av bedre kvalitet og kundeservice i forhold til raskt og billig fra de store aktørene.

Ved å frata gruppen bak pengepressen evnen til å presse eller tvinge mindre miljøer til å gjøre forskjellige ting for å beholde deres finansiering gir Bitcoin større makt til mindre kommuner, byer eller tettsteder.
Dette bidrar til en mer sirkulær økonomi som kun er mulig hvis verdien til valutaen ikke blir borte over tid.