Lokalisme

Bitcoin hjelper Lokalmiljøet:

Med en bitcoin standard vil små bedrifter kunne konkurere bedre imot de store kjempene ved å gjøre kostnaden for kapital jevnere.
Fiat sentraliserer og ender hos de få.

Cantillion effekten vil oppheve. Driveren til mye korrupsjon og dårlige insentiver for å kun komme seg nærmere pengepressen.
Dette vil gi mer egenrådighet og selvstyre til lokal samfunnet, når de ikke er like avhengig av innskudd fra pressen.