Kjente Sitater

Kjente sitater:

Vi har evnen til å gi eiendel rettigheter til 8 billioner mennesker.
Vi kan gi Bitcoin som en gave til verden.
- Michael Saylor

Jeg tror ikke at vi noen gang vil få gode penger igjen før vi får tatt de ut av regjeringens hender; det er, vi kan ikke ta den tilbake med makt, alt vi kan er å gjøre det på en slu, rundt-om måte ved å introdusere noe de ikke kan stoppe.
- Friedrich Hayek, 1984.

Ett mangfold av penger gir mangel på ressurser, mens en mangel av penger gir mangfold av ressurser.

Deflasjon er nøkkelen til en velstående framtid.
- Jeff Booth

Hvis pengene knekker, blir alt annet penger.
- Gigi

1) En produktiv økonomi trenger IKKE inflasjon.
2) Ett system bygget på kreditt KREVER inflasjon.
Disse er forskjellige ting..blandet sammen for å beskytte de som tjener mest på #2.
3) Men historien viser at #2 alltid ødelegger #1 på grunn av menneskets natur.
- Jeff Booth