Om Oss og Målet

CyberHive er et "Bitcoin Only" selskap.
Vi startet eventyret ned kaninhullet i 2015 og blir fortsatt stadig forbauset over hvordan denne skapningen kalt bitcoin utvikler seg.
Vårt mål er så enkelt som å få bitcoin inn i alle hjem og bidra så godt vi kan
til denne Fredelige Revolusjonen.

Hva vi Gjør

CyberHive miner i Norge og bidrar til sikkerheten og desentraliseringen av Bitcoin nettverket.
Vi importerer alle de viktigste og beste produktene en ekte bitcoiner trenger.
Vi forsterker det Norske energi-nettet gjennom etterspørsel respons og insentiviserer til økt produksjon.
Vi støtter utbredelsen og tilgjengelighet gjennom vår nettbutikk, i tillegg til å bidra til andre saker,
les mer under "donasjoner".

Hvorfor

Frihet

Bitcoin gir frihet ved å gi deg evnen til å transportere ubegrenset verdi, i lysets hastighet verden over.
Bitcoin gir sikkerhet ved at ingen kan stjele de fra deg.
Bitcoin er alternativet til CBDC(Sentral bank digital valuta).
Som nødvendigvis leder til masse-overvåkning, og vil formere seg i samme retning som kinas sosiale kreditt score.
True Hell..

Lokalisme

Med en bitcoin standard vil små bedrifter kunne konkurere bedre imot de store kjempene ved å gjøre kostnaden for kapital jevnere.
Med fiat får store aktører bedre lån og dermed trender mot sentralisering av kapital. Bitcoin skaper en sann rente, lik for alle.
Cantillion effekten, som er driveren til mye korrupsjon og dårlige insentiver for å komme seg nærmere pengepressen vil oppheve.
Dette vil gi mer egenrådighet og selvstyre til lokal samfunnet, når de ikke er like avhengig av innskudd fra pressen.
Under fiat blir du straffet for å spare, mens under bitcoin blir du belønnet for å spare.
Å spare skal gi deg sikkerhet i fremtiden. Kapitalen skal kunne absorbere uforutsette hendelser og skaper stabilitet.
Uten sparing vil både dårlige og gode tider bli mer ekstreme, og fører derfor til business syklusene.
Men hvem vil spare når verdien av sparingen er garantert til å synke?
Sparing lærer folk tålmodighet og lavere tidspreferanse.

Miljøet

Natur-miljøet:
De fleste "Grønne" energi kilder er periodiske, slik som vann, sol og vind.
For at disse kan være profitable må de kunne selge nærme 100% av produksjonen.
Problemet for disse er at etterspørsel ikke kan følge været 1:1.
De trenger fleksible og konstante kjøpere for å være profitable.
Proof-of-work mining handler om jakten på energi uten kjøpere.
Menneske-miljøet:
Bitcoin gjør det mulig å spare sin kjøpskraft, å utsette fritid og nytelser inn i fremtiden, uten trusselen av manipulasjoner i spare mediet.
Bitcoin lærer lav tidspreferanse som gir mennesket en bedre beslutningsevne ved å tenke lenger frem i tid.
Det betyr mindre konsumerisme.
Bitcoin minsker klasseskille ved kanseleringen av cantillion effekten.
Ved å ha en pengepresse tjener de nærmest pengepressen mest på de nyprintede pengene.
Mens de nederst på den sosio-økonimiske næringskjeden som ikke sitter på noen form for investeringer kun taper ved at de få pengene de har blir devaluert.

Energi

Bitcoin desentraliserer og diversifiserer energi nettet.
Bitcoin forbedrer økonomien for alle energi kilder
Ved å forbedre økonomien til produsenter vil vi produsere mer, distribuere bedre og skape et mer robust og sikkert energi-nettverk.
Den eneste måten å være anti-energi er å være anti-menneske. Energi er det mest grunnleggende for enhver sivilisasjon.

Menneskets Fremtid

I Bitcoin sirkler hører man ofte ordtaket "fiks pengene, fiks verden".
Dette er det mange gode grunner for;
Menneskets trivsel er direkte proposjonalt med energibruk. Energi beskytter og driver oss.
Bitcoin gir bankmuligheter til alle på hele kloden.
Det er kun en liten andel av verdens befolkning som har en fungerende eller troverdig bank til å gi evnen til å spare og forsvare sine verdier inn i fremtiden.
Med en u-manipulerbar og hard valuta standard slik som Bitcoin kan ikke dårlige aktører frata folk verdiene deres gjennom devaluering av valutaen, altså inflasjon.
Bitcoin gjør finansieringen av krig ekstremt vanskelig.
Under en hard valuta standard må staten få godkjennelse av folket via økte skatter eller salg av finansielle instrumenter.
Med en myk valuta kan en regjering gradvis devaluere hele folkets lommebok for sin finansiering av krig eller andre agendaer.
Bøkene "Check Your Financial Priviledge" og "Hidden repression" skrevet av Alex Gladstein fra Human Rights Foundation er gode ressurs for det moralske aspektet av bitcoin.