Hva vi gjør

CyberHive miner i Norge og bidrar til sikkerheten og desentraliseringen av Bitcoin nettverket.
Vi importerer alle de viktigste og beste produktene en ekte bitcoiner trenger.
Vi forsterker det Norske energi-nettet gjennom etterspørsel respons og insentiviserer til økt produksjon.
Vi støtter utbredelsen og tilgjengelighet gjennom vår nettbutikk, i tillegg til å bidra til andre saker,
les mer under "donasjoner".

Hva er Bitcoin godt for?

Frihet

Bitcoin Gir Frihet:

Bitcoin gir frihet til individer ved å gi de evnen til å transportere ubegrenset verdi verden over med å kun huske noen få ord.
Evnen til å reise på denne måten med sitt livs verdier uten å ha med seg noe fysisk er en frihet mennesket har lengtet etter siden starten av vår tid.
Med Bitcoin kan individer sende disse verdiene verden over med lysets hastighet, uten noe hinder.
Absolutt ingen kan stoppe transaksjonene dine. Noe som gjør bitcoin sensur-motstandig.

Bitcoin gir også friheten til å slippe muligheten for at en dårlig aktør devaluerer pengene dine på noen betydelig måte i det lange løp.

Bitcoin er alternativet til CBDC(Sentral bank digital valuta)
Hvis bruken av kontanter blir gjort ulovlig og alle transaksjoner går gjennom sentralbankens digitale valuta vil anonymitet og frihet bli en ting av fortiden.
Med dette får sentral banken total kontroll over folkets penger. Dermed kan det bli innført restriksjoner på alle mulig transaksjoner visse grupper ikke liker.
Slik som maks beløp på kjøtt, bensin, visse investeringer osv.
Med dette blir også faren for sosiale kreditt scorer stor.
Hvis du oppfører deg bra i visse gruppers øyne vil du få mer "frihet", bedre lån og andre privilegier.
Hvis du oppfører deg dårlig kan det ende med at du ikke får kjøre bil, spise kjøtt, dra på ferie og andre lignende friheter.

Referanser:

Human Rights Foundation:
https://hrf.org/devfund
https://alexgladstein.com/

Lokalisme

Bitcoin hjelper Lokalmiljøet:

Bitcoin gir muligheten for små bedrifter til å konkurere bedre imot de store kjempene ved å gjøre kostnaden for kapital riktigere. I dag får store bedrifter ekstremt mye bedre lån enn de små som gjør at konkuranse-evnen til mamma & pappa butikken veldig dårlig. Med en mer riktig kostnad for kapital får mamma & pappa butikken en bedre sjanse til å konkurere i form av bedre kvalitet og kundeservice i forhold til raskt og billig fra de store aktørene.

Ved å frata gruppen bak pengepressen evnen til å presse eller tvinge mindre miljøer til å gjøre forskjellige ting for å beholde deres finansiering gir Bitcoin større makt til mindre kommuner, byer eller tettsteder.
Dette bidrar til en mer sirkulær økonomi som kun er mulig hvis verdien til valutaen ikke blir borte over tid.

Energi nettverket

Bitcoin Mining Styrker Energi Nettverket:

Bitcoin desentraliserer og diversifiserer energi nettet. 
Bitcoin insentiviserer for energi produksjon, spesielt for periodiske teknologier.
Ved å forbedre økonomien til fornybare og andre alternative energi produksjons teknologier skaper den ett mer robust og sikkert energi nettverk. I tillegg gir den mulighet for en jevnere produksjon av strøm ettersom menneskets vaner naturlig skaper brede variasjoner av etterspørsel gjennom dagen. Bitcoin gir produsentene av strøm evnen til å levere en mer konstant mengde energi som gjør jobben enklere samtidig som det minsker slitasje i utstyret.

Bitcoin og proof-of-work mining insentiviserer sterkt til energiproduksjon og dermed hjelper menneske til å nyte ett mangfold av energi.

Den eneste måten å være anti-energi er å være anti-menneske.
 
Noen Referanser: 

Arcane: 
https://arcane.no/research/how-bitcoin-mining-can-transform-the-energy-industry-summary 

Micro Strategy: 
https://www.michael.com/en/resources/bitcoin-mining-and-the-environment
 

Miljøet

Bitcoin hjelper miljøet:

Natur-miljøet:
Bitcoin gir større insentiv til periodisk energi produksjon.
Bitcoin er en kjøper av all energi 24/7 uavhengig hvor og hvordan den blir skapt. Fornybar energi slik som sol & vind er periodiske energier ettersom disse opererer under spesifikke kondisjoner.
Bitcoin minere kjøper denne energien gledelig hvis markedet ikke verdsetter den nok og dermed forbedrer økonomien til flere nye energi teknologier mer attraktive.

De som utvinner bitcoin gjennom proof-of-work mining leter stadig etter den billigste energien. Den billigste energien finnes på øde steder hvor etterspørselen for energien er liten. Her kommer bitcoin inn og er en kjøper av den overflødige energien. Dette forbedrer økonomien til produsenten og kan vippe avgjørelsen om energi utbedringen er verdt kostnadene eller ikke.
Dette skaper mer energi til alle folk som kan trenge det.

Metan sies å være en av de mest skadelige klimagassene. Ved å brenne metan reduserer man skadeligheten av stoffet. Bitcoin bruker denne energien fra metan hvor enn den befinner seg, i søppelfyllinger, gassfelt, gamle oljebrønner, naturlige sprekker i jordskorpen osv.

Menneske-miljøet:
Bitcoin lærer lav tidspreferanse som gir mennesket en bedre beslutningsevne ved å tenke lenger frem i tid og skaper dermed mindre impulskjøp og konsumerisme.

Bitcoin minsker klasseskille.
Den største driveren av urettferdig klasseskille kommer av cantillion effekten. Ved å ha en pengepresse tjener de nærmest pengepressen mest på de nyprintede pengene. Mens de lengst nederst på den sosio-økonimiske næringskjeden som ikke sitter på noen form for investeringer kun taper ved at de få pengene de har blir devaluert.
Bitcoin minsker makt sentralisering ved å fjerne evnen til å manipulere valutaen og gir dermed mer makt til folket og demokratiet.

Størst av alt så gjør Bitcoin finansieringen av krig ekstremt vanskelig.
Under en forsvarlig valuta standard må regjeringen få godkjennelse av folket via økte skatter eller salg av finansielle instrumenter.
Med uforsvarlig valuta kan en regjering gradvis devaluere hele folkets lommebok for sin finansiering av krig.

Noen Referanser:

Nydig:
 https://nydig.com/bitcoin-net-zero

Square:
https://assets.ctfassets.net/2d5q1td6cyxq/5mRjc9X5LTXFFihIlTt7QK/e7bcba47217b60423a01a357e036105e/BCEI_White_Paper.pdf 

Menneskets Fremtid

Bitcoin gir Håp:

I Bitcoin sirkler hører man ofte ordtaket "fiks valutaen, fiks verden".
Dette er det en god grunn for.

Bitcoin gir bankmuligheter for rundt 5-billioner folk verden over. Det er kun fåtallet i verden som faktisk har en bank og dermed evnen til å spare og forsvare sine verdier inn i fremtiden.

Med en forsvarlig og hard valuta standard slik som Bitcoin kan ikke dårlige aktører frata folket verdiene deres gjennom devaluering av valutaen, altså inflasjon.

Sparing er en viktig del av økonomien. Uten sparing vil både dårlige og gode tider bli mer ekstreme. Sparing stabiliserer økonomien ved at folk har ett større sikkerhets-nett.
Men hvem vil spare når verdien av sparingen er garantert til å synke?
Sparing lærer folk tålmodighet og lavere tidspreferanse.

"Check Your Financial Priviledge" skrevet av Alex Gladstein fra Human Rights Foundation er en ekstremt god ressurs for det moralske aspektet av bitcoin.Flere eksempler & Referanser:
https://www.hope.com/en

For mer Informasjon, se "Lær om Bitcoin"

https://cyberhive.no/pages/godt-lesestoff

Produkter

Minere

Nye Minere