Hva vi gjør

CyberHive miner i Norge og bidrar til sikkerheten og desentraliseringen av Bitcoin nettverket.
Vi importerer alle de viktigste og beste produktene en ekte bitcoiner trenger.
Vi forsterker det Norske energi-nettet gjennom etterspørsel respons og insentiviserer til økt produksjon.
Vi støtter utbredelsen og tilgjengelighet gjennom vår nettbutikk, i tillegg til å bidra til andre saker,
les mer under "donasjoner".

Hva er Bitcoin godt for?

Frihet

Bitcoin Gir Frihet:

Bitcoin gir frihet til individer ved å gi de evnen til å transportere ubegrenset verdi, i lysets hastighet verden over, uten hinder, med å kun huske noen få ord.
Absolutt ingen kan stoppe transaksjonene dine. Noe som gjør bitcoin sensur-motstandig.
Bitcoin gir også friheten til å kunne unnslippe dårlige aktør som devaluerer pengene dine.

Bitcoin er alternativet til CBDC(Sentral bank digital valuta).
Som nødvendigvis leder i samme retning som kinas sosiale kreditt score.

Lokalisme

Bitcoin hjelper Lokalmiljøet:

Med en bitcoin standard vil små bedrifter kunne konkurere bedre imot de store kjempene ved å gjøre kostnaden for kapital jevnere.
Fiat sentraliserer og ender hos de få.

Cantillion effekten vil oppheve. Driveren til mye korrupsjon og dårlige insentiver for å kun komme seg nærmere pengepressen.
Dette vil gi mer egenrådighet og selvstyre til lokal samfunnet, når de ikke er like avhengig av innskudd fra pressen.

Energi nettverket

Bitcoin Mining Styrker Energi Nettverket:

Bitcoin desentraliserer og diversifiserer energi nettet.
Bitcoin insentiviserer for energi produksjon, spesielt for periodiske teknologier(også ofte kalt grønne).
Ved å forbedre økonomien(via høyere "baseload") til fornybare og andre alternative energi produksjons teknologier skaper vi ett mer robust og sikkert energi nettverk.
I tillegg gir den mulighet for en jevnere produksjon av strøm ettersom menneskets vaner naturlig skaper brede variasjoner av etterspørsel gjennom dagen.
Bitcoin gir produsentene av strøm evnen til å levere en mer konstant mengde energi som gjør jobben enklere samtidig som det minsker slitasje.
Bitcoin og proof-of-work mining insentiviserer sterkt til energiproduksjon og dermed hjelper menneske til å nyte ett mangfold av energi.

Den eneste måten å være anti-energi er å være anti-menneske.
Arcane: 
https://arcane.no/research/how-bitcoin-mining-can-transform-the-energy-industry-summary 

Micro Strategy: 
https://www.michael.com/en/resources/bitcoin-mining-and-the-environment
 

Miljøet

Bitcoin hjelper miljøet:

Natur-miljøet:

De fleste "Grønne" energi kilder er periodiske, slik som vann, sol og vind.
            For at disse kan være profitable må de kunne selge nærme 100% av produksjonen.
            Problemet for disse er at etterspørsel ikke kan følge været 1:1.
            Disse trenger fleksible og konstante kjøpere.
            Proof-of-work mining handler om jakten på energi uten kjøpere.
Menneske-miljøet:
Bitcoin gir det mulig å spare sin kjøpskraft, å utsette fritid og nytelser inn i fremtiden, uten trusselen av manipulasjoner i spare mediet.
Bitcoin lærer lav tidspreferanse som gir mennesket en bedre beslutningsevne ved å tenke lenger frem i tid.
Dette skaper også mindre impulskjøp og konsumerisme.

Bitcoin minsker klasseskille ved kanseleringen av cantillion effekten.
Ved å ha en pengepresse tjener de nærmest pengepressen mest på de nyprintede pengene.
Mens de nederst på den sosio-økonimiske næringskjeden som ikke sitter på noen form for investeringer kun taper ved at de få pengene de har blir devaluert.

Størst av alt så gjør Bitcoin finansieringen av krig ekstremt vanskelig.
Under en hard valuta standard må regjeringen få godkjennelse av folket via økte skatter eller salg av finansielle instrumenter.
Med en myk valuta kan en regjering gradvis devaluere hele folkets lommebok for sin finansiering av krig.

Menneskets Fremtid

Bitcoin gir Håp:

I Bitcoin sirkler hører man ofte ordtaket "fiks pengene, fiks verden".
Dette er det en god grunn for.

Bitcoin gir bankmuligheter til alle på hele kloden.
Det er kun en liten andel av verdens befolkning som har en fungerende bank og dermed evnen til å spare og forsvare sine verdier inn i fremtiden.
Med en u-manipulerbar og hard valuta standard slik som Bitcoin kan ikke dårlige aktører frata folket verdiene deres gjennom devaluering av valutaen, altså inflasjon.

Sparing er en viktig del av økonomien. Uten sparing vil både dårlige og gode tider bli mer ekstreme. Sparing stabiliserer økonomien ved at folk har ett større sikkerhets-nett.
Men hvem vil spare når verdien av sparingen er garantert til å synke?
Sparing lærer folk tålmodighet og lavere tidspreferanse.

"Check Your Financial Priviledge" og "Hidden repression" skrevet av Alex Gladstein fra Human Rights Foundation er en ekstremt god ressurs for det moralske aspektet av bitcoin.

For mer Informasjon, se "Lær om Bitcoin"

https://cyberhive.no/pages/godt-lesestoff

Produkter

Minere

Nye Minere